Núdzové svietidlo s piktogramom a batériou FlexiTech ED AT stropné / nástenné, 0,4W/2W, 1/2/3/8H, IP43, AUTOTEST, vid. piktogramu je 20m

Núdzové svietidlo HALO PACK HP LED 3H zapustené, 170Lm, 3H, IP20, režim: netrvalé

Núdzové svietidlo MP2 E3H zapustené, 148Lm, 3H, IP44, asymetrická optika, režim: trvalé/netrvalé

Núdzové svietidlo MP2 O3H zapustené, 153Lm, 3H, IP44, symetrická optika, režim: trvalé/netrvalé

Núdzové svietidlo MP2 SE 3H stropné / zapustené, 145Lm, 3H, 44, asymetrická optika, režim: trvalé/netrvalé

Núdzové svietidlo MP2 SO 3H stropné / zapustené, 144Lm, 3H, IP44, symetrická optika, režim: trvalé/netrvalé

Núdzové svietidlo SAFELITE SL2 MNM42 D3 C3A stropné / nástenné, 3,2W, 100/60Lm, 3H, IP42, vid. pikto 20m

Núdzové svietidlo SAFELITE SL2 MNM65 D3 C3A stropné / nástenné, 3,2W, 100/60Lm, 3H, IP65, vid. pikto 20m

Núdzové svietidlo SAFELITE SL3 MNM42 E3 C3A stropné / nástenné, 3,2W, 150/60Lm, 3H, IP42, vid. pikto 30m

Núdzové svietidlo SAFELITE SL3 MNM65 E3 C3A stropné / nástenné, 3,2W, 150/60Lm, 3H, IP65, vid. pikto 30m

Núdzové svietidlo Atlantic LED D, CGLine+ stropné s difuzorom, 7W, 1H/3H/8H, IP65, AUTOTEST, CGLine+

Núdzové svietidlo Atlantic LED O, CGLine+ stropné / nástenné, 7W, 220Lm, 1H/3H/8H, IP65, AUTOTEST, symetrická optika, CGLine+