Adaptívna evakuácia s batériou

Núdzové svietidlá pre adaptívnu evaukuáciu s vlastnou batériou dokážu označiť smer únikovej trasy adaptívne, teda podľa potreby ktorú daná situácia vyžaduje.