Návrh núdzového osvetlenia

Návrh núdzového osvetlenia, krok za krokom…

1. Definovanie únikovej trasy vychádza sa zo stavebného plánu budovy, kde sú znázornené všetky existujúce, alebo navrhované únikové cesty a kde sú znázornené miesta hlásenia požiaru a požiarne zariadenia ( čo možno najkratšia )

2. Určenie správnej doby autonómnosti núdzových svietidiel ( minimálne 1 hod., nemocnice 3 hod. )

3. Výber vhodných typov núdzových svietidiel ( výkon, krytie, autonómnosť )

Svietidlá pre núdzové únikové cesty musia byť navrhnuté a konštruované v súlade s normou EN 60598-2-22 a musia byť vybrané tak, aby zodpovedali svojmu miestu určenia.

Máte záujem o pomoc s vypracovaním návrhu núdzového osvetlenia?

Kontaktujte nás

Naše ďalšie servisné služby

profylaktické skúšky

Zobraziť viac

záručný a pozáručný servis

Zobraziť viac