Návrh núdzového osvetlenia

Profesionálny návrh núdzového osvetlenia, krok za krokom…

1. Definovanie únikovej trasy vychádza sa zo stavebného plánu budovy, kde sú znázornené všetky existujúce, alebo navrhované únikové cesty a kde sú znázornené miesta hlásenia požiaru a požiarne zariadenia ( čo možno najkratšia )

2. Určenie správnej doby autonómnosti núdzových svietidiel ( minimálne 1 hod., nemocnice 3 hod. )

3. Výber vhodných typov núdzových svietidiel ( výkon, krytie, autonómnosť )

Svietidlá pre núdzové únikové cesty musia byť navrhnuté a konštruované v súlade s normou EN 60598-2-22 a musia byť vybrané tak, aby zodpovedali svojmu miestu určenia.

Radi Vám odpovieme na všetky otázky ktoré so sebou prináša návrh núdzového osvetlenia a zabezpečíme všetko od správneho zostavenia výberu svietidiel až po bezproblémovú realizáciu.

Kontaktujte nás

Naše ďalšie servisné služby

profilaktycke skusky

profylaktické skúšky

Núdzové osvetlenie je elektrickým zariadením, preto ho môže kontrolovať len osoba s odborným vzdelaním..Spoločnosť HELPLUX s.r.o. zabezpečuje vykonávanie ročných profylaktických skúšok odborne spôsobilými technikmi.

Zobraziť viac
profylaktické skúšky núdzového osvetlenia

záručný a pozáručný servis

Zabezpečíme pre vás služby profylaktiky, záručného aj pozáručného servisu a údržby systému núdzového osvetlenia pre systémy núdzového osvetlenia EATON / CEAG dodaných našou spoločnosťou.

Zobraziť viac

Ponúkame Vám kompletné riešenia od návrhu núdzového osvetlenia až po realizáciu

1. Návrh núdzového osvetlenia 

Posúdenie projektu v zmysle noriem o núdzovom osvetlení v súlade s technickou správou vydanou k projektu odbornou komisiou a požiarnou dokumentáciou

STN EN 1838 Svetlo a osvetlenie, Núdzové osvetlenie

STN EN 50171 Centrálne napájacie systémy

STN EN 50272-2 Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií

STN EN 62034 Automatické skúšobné systémy núdzových únikových osvetlení napájaných z batérií

2. Výber núdzových svietidiel s optimálnou charakteristikou pre dané prostredie

tj. IP krytie, montážne výšky, krivka svietivosti, svetelný výkon, dizajn svietidiel

3. Spracovanie svetelno-technických výpočtov rozmiestnenia núdzového osvetlenia pri dodržaní rovnomernosti osvetlenia v programe DIALUX

4. Zakreslenie núdzového osvetlenia do výkresovej dokumentácie DWG/Autocad

Vypracovanie blokovej schémy zapojenia okruhov núdzového osvetlenia, výpočet kapacity pre CBS

5. Vypracovanie cenovej kalkulácie v projektových cenách, vypracovanie výkazu výmer

6. Technická podpora pri realizácii diela

7. Dodávka centrálnych batériových systémov, núdzového osvetlenia

8. Odborné zapojenie centrálnych batériových systémov, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy

9. Vypracovanie správy o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6

Spoločnosť HELPLUX, s.r.o. je oficiálny distribútor a zmluvný partner výrobcu núdzového osvetlenia EATON pre Slovenskú a Českú republiku.

eaton logo

Chcete sa nás niečo spýtať?

Pozrite si otázky ktoré sa nás zákazníci najčastejšie pýtajú, alebo nám rovno napíšte.

Najčastejšie sa nás pýtate...

Aký je postup, keď chcem nainštalovať systém núdzového osvetlenia?

Najlepšie bude nás kontaktovať a spoločne určite navrhneme to najlepšie riešenie pre Vás.

Vďaka nášim šikovným zamestnancom vieme pripraviť návrh aj realizáciu v čo najkratších čakacích dobách.

Cena vždy záleží od veľa faktorov. Preto bude najlepšie ak nás kontaktujete a spoločne si prejdeme návrh krok po kroku na základe ktorého budeme vedieť  odhadnúť cenu.