Núdzové svietidlo stropné / nástenné, 0,4W/2W, 1/2/3/8H, IP43, AUTOTEST, vid. piktogramu je 20m

Núdzové svietidlo stropné s difuzorom, 7W, 1H/3H/8H, IP65, AUTOTEST, CGLine+

Núdzové svietidlo stropné s difuzorom, 9,3W, 1H/3H/8H, IP65, AUTOTEST, s ohrievačom akumulátora pre nźku teplotu okolia až do -20°C, CGLine+

Núdzové svietidlo nástenné, 7W, 1H/3H/8H, IP65, AUTOTEST, CGLine+

Núdzové svietidlo nástenné, 9,3W, 1H/3H/8H, IP65, AUTOTEST, s ohrievačom akumulátora pre nízku teplotu okolia až do -20°C, CGLine+

Núdzové svietidlo stropné / nástenné, 2,3W, 24xLED, 1H/3H/5H/8H, IP42

Núdzové svietidlo stropné / nástenné, 4W, 38xLED, 1H/3H/5H/8H, IP42

Núdzové svietidlo stropné / nástenné, 4,1W, 1H/3H/8H, IP42, viď. piktogramu 20m

Núdzové svietidlo stropné / nástenné, 5,8W, 1H/3H/8H, IP42, viď. piktogramu 30m

Núdzové svietidlo stropné , 8,3W, 4x1W LED, 1H/3H/8H, IP40, AUTOTEST

Núdzové svietidlo nástenné , 3,3W, 3W LED strip, 1H/2H/3H, IP40, AUTOTEST, viď. piktogramu 20m

Núdzové svietidlo stropné, 3,6W, 3W LED strip, 1H/2H/3H, IP20, AUTOTEST, viď. piktogramu 20m